»

КОМПАНIЯ

Колектив лабораторiї систем iнтегрованого керування “КОНIС Лаб” радий привiтати Вас на сайтi. Ми сподiваємося, що Ви зможете оцiнити наше прагнення надати найбiльш повну iнформацiю про продукцiю та рiшення в галузi автоматичних систем управлiння технологiчними процесами (АСУ ТП). Все це становить предмет дiяльностi нашої компанiї.

“КОНIС Лаб” заснована в 2009 роцi. Компанiя утворилася як самостiйне пiдприємство iз ТОВ “Нейро Сiстем” для наукової дiяльностi та проектування програмно-технiчних засобiв автоматизацiї. Незважаючи на молодий вiк, компанiя має неоцiненне багатство, що становлять її спiвробiтники. Це професiонали iз великим багажем знань та досвiду в рiзних виробничих галузях, а також молодi та енергiйнi спiвробiтники, що прагнуть до скорення творчих вершин.

Кiстяк компанiї становлять науковi спiвробiтники Нацiонального технiчного унiверситету України “КПI”. Нашi фахiвцi мають науковi ступенi та великий досвiд практичної роботи. Такий баланс дозволяє ефективно просувати новiтнi технологiї автоматизацiї та забезпечувати всебiчну технiчну пiдтримку. “КОНIС Лаб” спецiалiзується на розробцi та впровадженнi розподiлених АСУ ТП.

Планування та координацiя ТП
Адаптацiя та оптимiзацiя ТП
Контроль та цифровое управлiння ТП